Nasza oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego importera i eksportera. Doskonale rozwinięta sieć oddziałów własnej agencji celnej zapewnia szybką i solidną odprawę towarów, łącznie z kompleksową obsługą dokumentacyjną. Posiadamy magazyny celne i składy celne na terenie województwa podkarpackiego w sąsiedztwie wschodniej granicy.

W ramach udzielonych nam upoważnień agencja celna może dokonywać przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego, w szczególności:
badać towary i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
przygotowywać niezbędne dokumenty i dokonywać zgłoszenia celnego,
uiszczać należności celne przywozowe lub celne wywozowe oraz inne opłaty,
podejmować towary po ich zwolnieniu,
składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego,
wnosić odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne.

W celu dokonania zgłoszenia celnego, czyli wyrażenia, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiaru objęcia towaru określoną procedurą celną agenci celni przygotowują wymagane przez ustawodawcę dokumenty ( SAD, SAD-bis, karnet ATA, karnet TIR, DWC, CMR)

Agencja celna "JUPITER" jest przygotowana do dokonywania zgłoszeń celnych do każdej z wymienionych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym procedur celnych:
dopuszczenie do obrotu
tranzyt (zewnętrzny oraz wewnętrzny),
skład celny,
uszlachetnianie czynne,
przetwarzanie pod kontrolą celną,
odprawa czasowa,
uszlachetnianie bierne,
wywóz.

Naszym klientom oferujemy również zgłoszenia celne z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz w oparciu o Konwencję WPT.

Z przyjemnością informujemy, że w związku z przystąpieniem Polski do UE i wynikającym z tego obowiązkiem przekazywania przez niektóre podmioty gospodarcze, informacji o dokonywanych obrotach towarowych z krajami należącymi do Wspólnoty, firma JUPITER wprowadza nową usługę polegającą na możliwości upoważnienia naszej Spółki do sporządzania i składania w Państwa imieniu deklaracji INTRASTAT w urzędzie celnym.

Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo przed organami celnymi, udzielanie gwarancji na zabezpieczenie długu celnego, a także składanie zabezpieczeń majątkowych na przesyłki celne w imieniu Klienta.

RZESZÓW
ul. Przemysłowa 13A
35-105 Rzeszów
tel. (0-17) 864-06-10
fax. (0-17) 864-06-11
e-mail: rzeszow@jup­iter.dei.pl
od poniedziałku do piątku godz. od 7.30 do 19.00

 

· Copyright by JUPITER ·